Huisregels

De activiteiten van het RepairCafé worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundigen.

 • Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd door de bezoekers zelf, zo nodig met hulp van de aanwezige reparatiedeskundigen.
 • Noch de organisatoren van het RepairCafé, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of – instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van het RepairCafé.
 • Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
  Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren, stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicaties dient apart te worden betaald.
  Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op
  eigen risico.
 • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde
  reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het RepairCafé zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
  De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
 • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet
  gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
 • De bezoekers van het RepairCafé zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.
 • Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één
  kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.
Repaircafe Udenhout Huisregels